Očkovací kalendář

Očkování povinné - hrazené ze zdravotního pojištění

Očkování nepovinné - 

hrazené částečně ze zdravotního pojištění

 

hrazené plně ze zdravotního pojištění

Věk dítěte

Nemoc

Očkovací látky

Nemoc

Očkovací látka

 

 Očkovací látka

4 dny – 6 týdnů

 

Tuberkulóza – pouze u rizikových dětí

BCG vaccine SSI

 

9 týdnů

Záškrt, tetan, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Hemophilus influanzae typu B

Hexacima (1. dávka)*

Pneumokokové infekce

Prevenar 13

(1. dávka)**

 

 3 měsíce      Meningokokové infekce   typ B  

Bexsero 1. dávka

4 měsíce

Záškrt, tetan, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Hemophilus influanzae typu B

Hexacima (2. dávka)*

Pneumokokové infekce

Prevenar 13 

(2.dávka) **

 
 5 měsíců      Meningokokové       infekce   způsobené   kmenem   typu B    Bexsero 2. dávka

12 měsíců

Záškrt, tetan, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Hemophilus influanzae typu B

Hexacima (3. dávka) *

Pneumokokové infekce

Prevenar 13

(3.dávka)**

 
       Meningokokové infekce   způsobené kmenem   typu B    Bexsero - přeočkování

13 měsíců

Spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix 1. dávka

     
 14 měsíců - 2 roky    

Meningokokové infekce způsobené kmeny typ A, C, w, Y

   Nimenrix

5-6. rok

Záškrt, tetan, černý kašel

Adacel - přeočkování

 

5-6. rok

Spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix 2.dávka

 

10. rok

Záškrt, tetan, černý kašel, dětská obrna

Boostrix – Polio

 

13. - 14. rok

(chlapci i děvčata)

Onemocnění vyvolané lidským papilomavirem

Silgard nebo Silgard 9***

 Cervarix
       Meningokokové infekce

Bexsero nebo Trumemba

Nimenrix nebo Menveo

 
  • *U dětí narozených před 37.t.g. se použije vakcína Infanrix Hexa ve schématu 3 dávky s odstupem  1 měsíc, přeočkování ve 12. měsíci
  • **U dětí narozených před 37.t.g. se použije vakcína Prevenar 13 ve schématu 3dávky s odstupem minim. 1 měsíc, přeočkování vez 12. měsíci

 

Další doporučené očkování:

Očkování proti meningokokovým infekcím

Existují dva typy očkovacích látek, jedna chrání proti meningokokovým infekcím způsobenými  kmenem typu B ( Bexsero, Trumemba), druhá chrání proti meningokokový infekcím způsobenými kmeny typu A, C, w, Y (Menveo, Nimenrix). Není možné říci, že jedna vakcína je lepší než druhá, k dosažení maximální ochrany před infekcí je třeba podat oba typy vakcín.  Ve výskytu onemocnění existují dvě období se zvýšeným rizikem, a to kojenecký a batolecívěk, a potom pubertální období, další rizikem jsou situace, kdy dochází ke zvýšenému výskytu lidí na malých prostorách spojených s fyzickým vyčerpáním – diskotéky, internáty, sportovní soustředění apod.  Proto doporučujeme ideálně očkování zahájit v kojeneckém věku, děti nenaočkované v kojeneckém věku doočkovat do začátku puberty.

Od 1.5.2020 novinka v očkovacím kalendáři - vakcína Bexsero hrazená plně zd zdravotního pojištění kojencům do ukončeného 6.měsíce věku a vakcína Nimenrix hrazená také plně do ukončeného 24.měsíce věku.

Otázka přeočkování po podání základního schématu není ještě plně zodpovězena, obecně se dá doporučit u dětí, které v rizikovém období (např. puberta) mají od základního schématu déle než 5 let, podat posilující dávku.

 

Očkování proti rotavirovým infekcím

Očkovací látka Rotarix – 2. dávky aplikované mezi 6-24.t., nebo očkovací látka Rotateq – 3.dávky mezi 6.-32. týdnem, rozestupy mezi jednotlivými dávkami minim. 4 týdny, nejpozději je možno začít očkovat ve 12. Týdnu, očkovací látka se podává přímo do dutiny ústní